Ondernemingsraad Partou

21 maart 2022

Afscheid van de TOR van Partou

De samensmelting van Smallsteps en Partou is bijna afgerond, wat betekent dat ook voor de tijdelijke ondernemingsraad (TOR) het einde in zicht is. Deze was ontstaan uit de twee ondernemingsraden van beide organisaties, maar nu is het tijd voor een frisse start. Binnenkort komen er dan ook nieuwe verkiezingen aan voor de OR!

Dato kan het iedereen aanraden om zich verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad. “Het is razend interessant. Je krijgt alle inside info en je leert veel verschillende mensen kennen, dat is ontzettend leuk. Het is een hele mooie aanvulling op je eigen werk op de werkvloer. Het zet zaken ook in een veel groter perspectief, dat was voor mij een uitdaging.”

Samen voor een gezonde bedrijfsvoering

De ondernemingsraad van Partou is een serieuze gesprekspartner voor de directie. Samen zorgen ze voor een gezonde bedrijfsvoering. Dato: “Het is niet wij-tegen-zij, maar wij doen het samen. Mensen denken misschien: als je in de OR gaat, ben je gekozen door de werknemers, dus zit je daar voor hen. Maar wat ze vergeten, is dat het voor een werknemer vooral van het allergrootste belang is dat het bedrijf gezond is. Dat je baanzekerheid hebt.”

“Hoe groter je wordt als organisatie, hoe moeilijker het natuurlijk is om iedereen tevreden te houden”, legt Dato uit. “Maar er moet wel een consensus zijn; je gaat uit van het redelijkheidsprincipe. Ik heb ook weleens gestemd voor maatregelen die mij direct troffen. Ik wist: dit is nodig, wil je als bedrijf goed door kunnen gaan. Als OR-lid moet je heel goed in de gaten houden dat je daar niet voor jezelf zit, je moet het grotere plaatje kunnen en willen zien.”

Als OR-lid moet je vooral heel nieuwsgierig zijn
Pedagogisch medewerker en OR-lid
Dato

Nieuwsgierigheid

Gebrek aan kennis kan voor sommige collega’s misschien een drempel zijn om zich verkiesbaar te stellen voor de OR. Maar volgens Dato moet je je daardoor echt niet laten tegenhouden: “Een basisvoorwaarde is nieuwsgierigheid. Je hoeft niet alles te weten, maar je moet het wel wíllen weten. Als iemand komt met iets wat heel logisch klinkt, denk dan even twee keer na: is het wel zo logisch? Als leek denk je niet vanuit vaststaande kaders en dan stel je de leukste en beste vragen, die anderen ook weer aan het denken zetten. Op die manier is denken buiten de gebaande paden juist een voordeel.”

Als je OR-lid wordt en kennis blijkt te missen, dan kun je dat ook direct bespreekbaar maken. “Je merkt snel genoeg waar je tegenaan loopt. Dan worden er meteen workshops geregeld, die precies op maat gemaakt zijn. Je wordt heel snel meegenomen in hoe zaken eigenlijk werken.”

OR als toegevoegde waarde

De ondernemingsraad is binnen Partou een enorme toegevoegde waarde, zeker met mensen uit het werkveld. Dato: “Je kunt als directie prachtige beleidsplannen maken, maar een pedagogisch medewerker weet of iets wel of niet kan op de werkvloer. Is er wel ruimte en tijd voor? Kun je dat in je gewone werktijd doen of moet je daar extra tijd voor uittrekken? Op de werkvloer pik je ook signalen op, van zaken waar mensen tegenaan lopen. Wij zien heel snel tendensen die de directie nog niet ziet. Die leg je dan als OR op tafel.”

Dato neemt zelf met een gevoel van trots afscheid van de ondernemingsraad. “Vooral de laatste twee jaar is de ondernemingsraad enorm geprofessionaliseerd. Er wordt zeer goed samengewerkt, heel to the point, waardoor er veel resultaat wordt behaald. Daar kan de nieuwe OR mooi op verder bouwen.”

Meer verhalen

Naar overzicht