JavaScript is required

Partou en Kans² onderzoeken effecten baby opleiding

label

Partou academie

calendar

media item image

Hoe hebben pedagogisch medewerkers die de opleiding ‘Baby’s in de kinderopvang’ volgden dat ervaren? En is hun babykennis toegenomen? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen voerde trainingsbureau Kans² kortgeleden een onderzoek uit onder 202 pedagogisch professionals van Partou.

Baby’s in de kinderopvang

De opleiding ‘Baby’s in de kinderopvang’ is verplicht vanuit de Wet IKK. Een goede ontwikkeling, omdat het tot doel heeft de kennis van pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan de veiligheid, geborgenheid en ontwikkeling van baby’s. De opleiding bestaat uit online theorie, een kennistoets en praktijkopdrachten met persoonlijke feedback van pedagogisch beoordelaars.

‘Bij Partou gaven twee extra intervisies met een pedagogisch coach meer ruimte om de praktijkopdrachten te bespreken met collega’s. Daarnaast is een individueel coachgesprek toegevoegd,’ vertelt Vincent Polman, directeur van Kans². ‘We juichen dit soort maatwerk toe om het geleerde in de praktijk te borgen.’

quote

Kans² heeft inmiddels ruim 12.000 pm’ers opgeleid in het werken met baby’s. En de beoordelingen van pedagogisch medewerkers én kinderopvangorganisaties zijn positief

Directeur van Kans²

Vincent Polman

Samen opleiden en evalueren

‘Kans² heeft inmiddels ruim 12.000 pm’ers opgeleid in het werken met baby’s. En de beoordelingen van pedagogisch medewerkers én kinderopvangorganisaties zijn positief,’ vervolgt Vincent. ‘Om nu het daadwerkelijke effect van de opleiding te onderzoeken is ontzettend spannend, maar tegelijkertijd ook essentieel. Met Partou wilden we die uitdaging aangaan. Het onderzoek is onderdeel van onze jarenlange samenwerking op het gebied van trainen en opleiden.’

‘Ook voor Partou is dit onderzoek heel waardevol, omdat het een beeld geeft van de kennistoename van onze pedagogisch medewerkers,’ vertelt onderzoeker Sanne de Vet van de afdeling Monitoring, Wetenschap & Advies. ‘Fijn om hierin samen op te trekken met Kans². Zo kunnen we beiden de successen en aandachtspunten eruit halen, weten we uit ervaring. Want hoewel de afdeling MW&A nog vrij nieuw is binnen Partou, worden we zeer regelmatig benaderd om mee te doen aan onderzoek of doen we zelf onderzoek met studenten of een externe partner. Uitgangspunt hierbij is dat de onderzoeksresultaten onze pedagogisch medewerkers helpen in hun werk met baby’s, peuters of op de buitenschoolse opvang.’

Opzet onderzoek

Het onderzoek naar de ervaringen met de opleiding ‘Baby’s in de kinderopvang’ is uitgevoerd in de periode augustus 2022 tot en met januari 2023. Met een kennistoets vooraf én achteraf is gemeten of de kennis van de cursisten is toegenomen door de opleiding. Een derde van de 670 pedagogisch medewerkers die de opleiding volgden (202 deelnemers) werkten mee aan het onderzoek. ‘Uit de resultaten kwam naar voren, dat maar liefst de helft het belangrijk vindt dat opleidingen effectief zijn. De onderzoeksgroep was heel divers qua werkervaring, opleidingsniveau en leeftijd. 60% Werkte op een verticale groep (0-4 jarigen). Maar de verschilscores tussen de voor- en nameting hingen niet samen met een van deze factoren.’

media item image

Mooie resultaten

De onderzoeksresultaten laten zien dat:

  1. de kennis van pedagogisch medewerkers over het zorgen voor baby’s beduidend is toegenomen na het volgen van de babyopleiding.

  2. 95% van de pedagogisch medewerkers zelf aangeeft nieuwe kennis te hebben opgedaan.

  3. 93% van de pedagogisch medewerkers het idee heeft dat hun omgang met baby’s is veranderd door de opleiding.

Bij de nameting deelden pedagogisch medewerkers mooie veranderingen in hun pedagogisch handelen. Een greep uit hun verhalen.

  1. ‘Ik neem meer tijd tijdens interacties met de baby’s en geef hen nu voldoende tijd om te reageren.’

  2. ‘Ik let meer op de groepsinrichting en het effect hiervan op de baby’s.’

  3. ‘Ik ben alerter geworden in het oppikken van signalen en het reageren hierop.’

De leeropbrengst was vooral: kennisverrijking, opfrissing en nieuwe inzichten. 'Bewustwording werd vaak genoemd, dat horen we ook terug van managers en coaches,‘ benadrukt Sanne. ‘Ze zijn zich weer bewust hoe belangrijk en essentieel hun rol is in de ontwikkeling van de baby’s op hun groep.’

‘Pedagogisch medewerkers zijn positief verrast hoe leuk online leren is en hoeveel ze daarvan opsteken in combinatie met de praktijkopdrachten,’ vertelt Marieke Platenkamp, als onderwijskundige bij Kans² betrokken bij het onderzoek. ‘Een pedagogisch medewerker ging in eerste instantie anders werken met baby’s, omdat dit door haar collega’s zo werd afgesproken. Pas toen zij de opleiding zelf doorliep, begreep zij het precieze waarom ervan en zag ze het positieve effect bij de baby’s. Dát geeft de kracht aan van deze opleiding: het gaat verder dan feitelijke kennis opdoen,’ vertelt ze enthousiast. ’Je gaat met je collega’s aan de slag om op een eenduidige manier met de baby’s te werken. Het mooiste is dat dit positieve gedrag zich als een olievlek verspreidt.’

Volgens Vincent is dat laatste wat je als organisatie wilt bereiken met het opleiden van medewerkers. De pedagogisch medewerkers maken het verschil en verdienen aandacht voor hun pedagogisch functioneren. Niet alleen waar je in kunt groeien, maar ook de bevestiging vinden in wat je al goed doet en waarom dat zo belangrijk is voor de baby. Dat is waar zowel Partou als Kans² voor gaan.’

Relevante vacatures

Benieuwd naar vacatures die passen bij dit verhaal? Bekijk hieronder de relevante vacatures.

Alle vacatureschevron

Werkgebieden

Toch een kijkje nemen bij een andere afdeling? Bekijk hieronder welke afdelingen je nog meer aanspreken.

Alle werkgebiedenchevron