JavaScript is required
searchclose

Onderzoek binnen de kinderopvang

label

Onze medewerkers

calendar

media item image

Partou heeft een eigen afdeling monitoring, wetenschap en advies, die externe onderzoeken begeleidt en daarnaast zelf intern pilotonderzoeken doet naar uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor (de ontwikkeling van) kinderen die we dagelijks opvangen. Sanne de Vet (30) werkt sinds een jaar op deze afdeling en vertelt met veel enthousiasme over waar ze zich dagelijks mee mag bezighouden.

"Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd en kwam enkele jaren geleden door mij promotieonderzoek over het wennen van baby's op de kinderopvang in aanraking met Partou, toen ik op zoek was naar organisaties die wilden meewerken aan dit onderzoek. Dat heb ik onder meer bij enkele locaties van -toen nog- Smallsteps gedaan."

Uit dit onderzoek, dat 4 jaar duurde, kwam naar voren dat het voor ouders best spannend kan zijn als hun baby start op de kinderopvang. Sanne: "Die spanning beïnvloedt het kindje, dat op zijn beurt wel de ouders geven op de kinderopvang. De adviezen hiervoor heb ik gedeeld met de deelnemende kinderopvangorganisaties. Binnen Partou heb ik dat gedaan met de collega's van de afdeling kwaliteit.

En gelukkig doen we er bij Partou al veel aan om ouders en kinderen een warm welkom te geven, onder andere met het nieuwe magazine Babytijd."

Loopbaan

Tegen de tijd dat Sanne's promotieonderzoek in de afrondende fase was, attendeerde haar begeleider van de universiteit Sanne op de vacature specialist onderzoek & analyse bij Partou. "Het sollicitatiegesprek was enorm leuk en dat bleek wederzijds. Kort daarna ben ik dan ook aan de slag gegaan binnen Partou.

"De afdeling monitoring, wetenschap en advies bestaat naast Sanne uit nog twee collega's. Zij zijn ieder contactpersoon voor verschillende lopende onderzoeken van universiteiten en hogescholen bij Partou, zoals over het volgen van de ontwikkeling van kinderen, slapen, bewegen en gezondheid. "We maken wel gerichte keuzes in de onderzoeken waar onze medewerking voor wordt gevraagd. Naast dat de resultaten van toegevoegde waarde moeten zijn voor onze organisatie of de sector, letten we ook op de belastbaarheid van de locaties waar de onderzoeken worden uitgevoerd."

media item image
quote

Onderzoek bij peuteropvanglocaties met voorschoolse educatie: hoe de inrichting van de groep verbeterd kan worden en het spelmateriaal gevarieerder en beschikbaarder kan zijn

Medewerker monitoren wetenschap & advies

Sanne de Vet

Pilots

"We voeren ook zelf pilotonderzoeken uit", vertelt Sanne. "Nu loopt er bijvoorbeeld een onderzoek bij enkele peuteropvanglocaties met voorschoolse educatie, over hoe de inrichting van de groepen verbeterd kan worden en het spelmateriaal gevarieerder en meer beschikbaar kan zijn voor de kinderen, omdat we weten dat dit invloed kan hebben op hun ontwikkeling. De locaties hebben hiervoor handvatten gekregen, zodat ze er zelf mee aan de slag konden en we onderzoeken nu of het verbetertraject zijn vruchten heeft afgeworpen en ook haalbaar was. Zo ja, dan rollen we het waar mogelijk verder uit.

Een ander voorbeeld van een interne pilot is het onderzoek naar zindelijkheidstraining op jongere leeftijd. Sanne: "Door de steeds betere kwaliteit van luiers voelen kinderen minder noodzaak om hun behoefte op een potje te doen in plaats van in hun luier. Terwijl uit verschillende onderzoeken juist naar voren komt, dat het eerder zindelijk maken kan zorgen voor een betere gezondheid en minder infecties bij kinderen en natuurlijk is het ook beter voor het milieu. Daarom kijken we of het mogelijk is om kinderen eerder te leren wennen aan het potje en later de wc, in nauwe samenwerking met de ouders. Zij krijgen hiervoor toegang tot een speciale app, die ze in 10 weken tijd stap voor stap begeleidt bij de zindelijkheidstraining. In de app vinden ze tips, kunnen ze vragen stellen aan een expert en bijhouden hoe hun kind zich ontwikkelt tijdens deze 10 weken. Ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt.

Monitoring

Naast de onderzoeken naar de ontwikkeling van kinderen, monitort de afdeling waar Sanne werkt ook de kwaliteit van de opvang binnen Partou. Dat varieert van het evalueren van de wettelijk verlichte training 'Baby's in de kinderopvang' voor alle pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen en een inventarisatiestudie naar hoe medewerkers aan de slag gaan met de herziene Partou Pedagogiek tot het monitoren van de GGD-rapportages, incidenten met kinderen en klachten van ouders. Sanne hierover: "Het stuk monitoring is ook een belangrijke onderdeel van ons werk. Bij de babytraining wettelijk verplicht is, is het belangrijkste voor ons dat de medewerkers, die hier veel tijd en energie in steken, er ook daadwerkelijk iets van opsteken. Dat is gelukkig het geval."

In vervolg daarop start in januari 2024 een meting naar de pedagogische kwaliteit op de babygroepen. Sanne "Heel interessant, ook gezien de verandering naar aanleiding van de IKK, om zicht te krijgen op eventuele verbeteringen in de kwaliteit op deze groepen.

media item image
quote

Hoewel trainingen wettelijk verplicht zijn, is het belangrijste voor ons dat de medewerkers, die hier veel tijd en energie in steken, er ook daadwerkelijk iets van opsteken

Sanne de Vet

Medewerker monitoren wetenschap & advies

Afstuderen bij Partou

Sanne en haar collega's begeleiden ook studenten die een afstudeeronderzoek doen bij Partou. Het gaat dan om onderzoeken over uiteenlopende onderwerpen, zoals meertaligheid in de kinderopvang, het belang van meer bewegen en de positieve effecten daarvan op de lange termijn, risicovol spel met peuters op de opvang en hoe belangrijk ouders een groene bso vinden. Sanne: "Stuk voor stuk interessante onderzoeken die we ook actief onder de aandacht brengen binnen de organisatie. Door te laten zien wat er op onderzoeksgebied allemaal plaatsvindt, zowel in samenwerking met universiteiten en hogescholen als vanuit Partou zelf, willen we de werkzaamheden van onze afdeling meer zichtbaar en concreet maken, zodat onze collega's de meerwaarde voor (de kwaliteit van) onze kinderopvang zien."

Binnenkort wordt de afdeling M, W & A nog uitgebreid met een vierde collega, die in samenwerking met de Universiteit Utrecht, een langdurig onderzoek van 4 jaar gaat doen op de buitenschoolse opvang naar talent- en interesseontwikkeling en hoe kinderen daarin meer plezier kunnen beleven. Interessante tussentijdse uitkomsten worden uiteraard gecommuniceerd, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Sanne: "Ik vind het bijzonder dat er binnen Partou zoveel gedaan wordt op het gebied van onderzoek in de kinderopvang. Dat er een afdeling is die zich daar fulltime mee bezighoudt en een wetenschappelijke onderbouwing zoekt voor ons doen en laten. Er zijn maar weinig andere kinderopvangorganisaties die dit zo professioneel aanpakken, terwijl dat wel heel belangrijk is. Op deze manier doen we kennis en ervaring op, die de collega's in de praktijk, de pedagogisch medewerkers, kunnen gebruiken om de kwaliteit van de dagelijkse zorg en ondersteuning die zij de kinderen bieden steeds verder te verbeteren en kinderen, van baby tot tiener, een goede basis mee te geven."

Relevante vacatures

Benieuwd naar vacatures die passen bij dit verhaal? Bekijk hieronder de relevante vacatures.

Alle vacatureschevron

Werkgebieden

Toch een kijkje nemen bij een andere afdeling? Bekijk hieronder welke afdelingen je nog meer aanspreken.

Alle werkgebiedenchevron