Waarom een goede stageplaats?

Stage lopen bij Partou betekent werken in een dynamische branche waar geen dag hetzelfde is. Je komt dagelijks thuis met een leuk verhaal. Wanneer je als stagiair(e) bij ons aan de slag gaat, ben je net als je vaste collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van onze kinderen. Wist je dat Partou voor alle locaties erkend is voor de MBO opleidingen pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) en de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) Alle beschikbare stageplaatsen zijn tevens terug te vinden op www.stagemarkt.nl. Kies je voor een kinderdagverblijf, peuteropvang of bso van Partou? Elke dag is bijzonder! Daarnaast krijg je vanuit Partou goede begeleiding én een leuke stagevergoeding.

Hoe word je begeleid?

Wij vinden het belangrijk dat je deskundig en professioneel begeleid wordt, zodat je het maximale uit jouw stage haalt. Iedere stagiair krijgt daarom een werkbegeleider. Dit is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep waar je stage loopt. Dit betekent da t wij:

 • De tijd nemen om je te begeleiden op de werkvloer en in je leerproces.

 • Openstaan voor feedback en het graag horen als je tegen problemen aanloopt.

 • Een open houding hebben en antwoord proberen te geven op al je vragen.

 • Je duidelijke instructies geven bij de opdrachten die je vanuit school moet vervullen.

 • Op tijd aangeven waar het goed gaat en waar je wellicht nog verbeterpunten hebt.

Wat ga je doen?

Als stagiair ben je net als de vaste medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit, ga je het volgende doen:

 • Begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel bij diverse activiteiten.

 • Bedenken en ontwikkelen van activiteiten voor en met de kinderen.

 • Een situatie creëren binnen de groep, waarin kinderen zich veilig voelen.

 • Het stimuleren van kinderen om ze verder te ontwikkelen.

 • Je zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen.

 • Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij en informeert je stagebegeleider hierover.

 • Het goed onderhouden van de contacten met ouders/verzorgers.

 • Je verzorgt ouderavonden en/of helpt met het organiseren van ouderavonden.

 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of organiseert een werkoverleg.

 • Je zorgt dat de groep altijd netjes op orde is.

 • Je onderhoudt op een bso contact met de betreffende scholen.

 • Uiteraard wil jij heel veel plezier in je werk hebben.